Jump to content

skoda-auto.bgautozone.bg

Права и задължения при спиране от КАТ


Recommended Posts

Правото ми на рекламация.Правата ми при проверка от Пътна полиция....Карайки своя автомобил, пред мен излиза полицай, вдига палка и сигнализира да отбия от пътя за проверка. Иска да прегледа редовността на документите ми и да отчете дали има наличие на алкохол в кръвта ми. Може да последва обиск и дори да ми бъде съставен акт за административно нарушение. Сигурен ли съм обаче, че това наистина е служител на МВР и правилно ли е постъпил, спирайки автомобила ми и извършвайки всяка една от процедурите за проверка?

УНИФОРМЕНИ БЕЛЕЗИ НА ПЪТНИТЕ ПОЛИЦАИ

 

Не спирам и не изпълнявам разпореждания на лица, които не носят законово определената полицейска униформа (цвят – тъмно син и/или жълта светлоотразителна жилетка). Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция” или „Пътна полиция”. Възможно е да бъда спрян и от други служители на МВР с униформени надписи “Охранителна полиция”, “Гранична полиция” и т.н..

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ НА МПС

 

За да бъда правилно спрян от пътните полицаи те трябва:

 

1.да заемат видимо място, а не да застават в засада скрити зад завои, храсти, дървета, билбордове или по какъвто и да е подвеждащ и изненадващ начин;

 

2.да подават сигнал със стоп-палка, възможно е и с ръка, а през нощта да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет;

 

3.да ми се представят, като се идентифицират с име и звание, а при съмнение от моя страна са длъжни да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта;

 

4.да са на осветено място (когато спират за проверка автомобили през нощта) и служебният им автомобил да е с включени сини сигнални лампи.

Ако някой от тези четири елемента в началото на процедурата на проверка не са спазени, служителите на КАТ подлежат на дисциплинарна отговорност и се стига до нередовност на процедурата. Тогава може да предявя възражения относно начина, по който са ме спрели в акта или на собствен лист (ако е нужно повече място), като опиша в акта, че прилагам възраженията си на отделен лист. Ако забравя или по някаква друга причина не напиша възраженията си в акта, мога да го сторя в 3-дневен срок пред органа, който го е издал. Последната подобна възможност, която имам е да обжалвам наказателното постановление на КАТ пред съответния районен съд.

 

ПРОВЕРКА НА ШОФЬОРА НА МПС – НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ОБИСК И ДРУГИ

 

В Закона за движение по пътищата (ЗДвП), в Правилника за прилагането му, както и в Закона за МВР е регламентирана контролната функция на Сектор „КАТ – Пътна полиция” за безопасност и спазване на правилата за движение по пътищата. При проверка на редовността на моите документи, органите на реда са овластени да проверяват само:

 

1.документи за самоличност: лична карта или паспорт (в случай на задгранични пътувания);

 

2.свидетелство за управление на МПС, контролен талон (ако ми е иззет от органите на КАТ, представям преписа от акта за констатираното административно нарушение, за което ми е бил задържан самият талон);

 

3.документи за регистрационния талон на превозното средство; за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобила и талон от годишен технически преглед;

 

4.удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата: платена винетна такса (за пътища, които изискват такава, например извънградски); стикер за преминат технически преглед и за сключена застраховка „Гражданска отговорност”.

 

Има случаи, в които Пътната полиция може да иска извършване на обиск на шофьора или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на самото превозно средство, при което полицаят е длъжен да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице. Този вид проверка става само в посочените от закона случаи, а не произволно. Например при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, или при данни, че носи опасни и забранени за притежание предмети. Този вид проверка не е свързан пряко с правилата за движение по пътищата, затова няма да се поколебая да искам обяснение и правни основания за конкретния повод на обиска, както и задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването. Няма и да позволя на полицаите да надхвърлят необходимите им правомощия като знам, че при личен обиск от лице от противоположния пол, мога да възразя.

 

Обискът на МПС е нещо различно от обичайните проверки на КАТ от типа: “отвори багажника да видя какво караш” или “я да видим какво возиш на задната седалка”. Той може да се извърши, само когато се издирват веществени доказателства за извършено престъпление или нарушение на обществения ред. Става въпрос за задълбочен, щателен оглед на купето, багажника и други места в автомобила, за които се изисква предварително издадена разрешителна заповед. Обиск на МПС без издадена заповед има само в 2 случая – когато лицето е задържано, или ако има неоспорими доказателства, че укрива предмет, обект на престъпление.

 

Проверките на Пътна полиция за съдържание на алкохол в кръвта на шофьорите са често явление, което не трябва да се подценява и също съдържа определени права, засягащи проверявания. Установяване на алкохол в кръвта на водача на МПС над 0.5 промила е административно нарушение по ЗДвП, а концентрация над 1.2 промила е престъпление по Наказателния кодекс.

 

1.Ако все пак се опитам да оспоря отчетеното количество промили алкохол в кръвта ми и се съмнявам в изправността на уреда за измерване на алкохол в дъха, мога да поискам от полицаите да ми покажат знаците върху него, които са задължителни и отчитат годишния преглед и редовността на апарата или да погледна знаците на удостоверението, придружаващи апарата за измерване.

 

2.Ако проверката на апарата не ме задоволява и искам да оспоря отчетения от него резултат, полицаят освен акт за нарушение може да ми издаде талон за медицинско изследване и да ми го връчи срещу подпис. Полицаят отбелязва в него лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи.

 

3.Мое право е да поискам да ми се даде нов накрайник за дрегера и дори да си го поставя лично.

 

При съмнения в изправноста на уреда за измерване на скоростта на МПС, може да поискам неговия идентификационнен номер и представяне на самото устройство за експертиза, като посоча тези данни и възражения в издадения ми акт за административно нарушение.

 

Законово установено е, че мога да бъда проверен и за наличието на аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и резервно колело (джанта с гума). От КАТ могат да ми направят проверка за тях, но не и за резервна крушка за фар например.

 

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

 

В него се вписват моите лични данни, дата и място на извършване на нарушението, както и описанието и причините за възникването му и други (образец на акт). Важното в случая е да прочета внимателно съдържанието му и при открита нередност да впиша своите възражения в съответната графа. Силно препоръчително е като запиша каквото съм решил да сложа едно голямо „Z” на останалите свободни места за писане, за да не може да се добавя нищо след това. Ако на момента не успея да се възползвам от правото си на възражение, може в 3-дневен срок от подписване на акта да представя писмени възражения до дирекция „Пътна полиция” към която принадлежи служителят, който ми го е издал.

 

При съставянето на акт за констатирано нарушение, служителите имат право да задържат моя контролен талон, а аз да получа копие от акта, което да пазя и показвам при последваща проверка от органите на реда, докато си получа талона обратно.

 

Шофьорската ми книжка не може да бъде иззета при обикновена процедура за проверка, с изключение на случаи, в които съм с алкохол над 0.5 в кръвта. Задължително е наличието на заповед за това, издадена от оправомощен ръководител на МВР, която да ми бъде връчена. Изземване става и в случай, че съм бил наказан с лишаване от право да управлявам МПС и е влязло в сила наказателно постановление или присъда за това.

 

За да бъде актът валиден, той трябва да се подпише и от свидетел (обикновено това е вторият служител на МВР). Когато няма свидетел (или служителят е само един), то тогава може да ми бъдат проверени документите, но не и да ми се състави акт.

 

 

 

 

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

 

 

 

 

Автори:

 

Рени Христова

 

Христо Георгиев

 

ИЗТОЧНИЦИ

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Пълна е с неточности тази информация...

При подобен коментар би било добре да напишете по-подробен отговор. В случая - кое и защо е неточно...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Обискът на МПС е нещо различно от обичайните проверки на КАТ от типа: “отвори багажника да видя какво караш” или “я да видим какво возиш на задната седалка”....

Относно този тип "проверки" - понеже доста често съм зад волана на бус "фургон", се чувствам като абонат на КАТ и редовният им номер е "К'во возиш?", "Отвори да видя в багажника". Та това законно ли е? И то при условие, че съм на 100% изряден - документи, светлини, правилник (доколкото е възможно де). Много пъти возя стока за доста пари и не ми е приятно всеки да ми наднича в колата и да пита: "Това к'во е?", "Това колко си го плащал?", "От тая тръба 3-4 метра можеш ла да ми "намериш"?", и т.н. Отделно, че когато возя климатици, те са собственост на трето лице.

Имам ли право да откажа да отворя товарното отделение, без да си навлека неприятности?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

подобно----------------- кука дет си плати преди 3г. спира сина и сега не е полицай. познай защо.

Щото дъщеря ти е добър адвокат! ;)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Обискът на МПС е нещо различно от обичайните проверки на КАТ от типа: “отвори багажника да видя какво караш” или “я да видим какво возиш на задната седалка”....

Относно този тип "проверки" - понеже доста често съм зад волана на бус "фургон", се чувствам като абонат на КАТ и редовният им номер е "К'во возиш?", "Отвори да видя в багажника". Та това законно ли е? И то при условие, че съм на 100% изряден - документи, светлини, правилник (доколкото е възможно де). Много пъти возя стока за доста пари и не ми е приятно всеки да ми наднича в колата и да пита: "Това к'во е?", "Това колко си го плащал?", "От тая тръба 3-4 метра можеш ла да ми "намериш"?", и т.н. Отделно, че когато возя климатици, те са собственост на трето лице.

Имам ли право да откажа да отворя товарното отделение, без да си навлека неприятности?

Да,имаш право да не им отвориш.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

подобно----------------- кука дет си плати преди 3г. спира сина и сега не е полицай. познай защо.

Щото дъщеря ти е добър адвокат! ;)

 

Щерката е добър комарджия/крупие, ще ти вземе и чорапите smile004 / адвоката съм аз smile035 На 28-ми е следващо дело и ще падне и още един чичко-паричко.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Имам ли право да откажа да отворя товарното отделение, без да си навлека неприятности?

Да,имаш право да не им отвориш.

 

Много си прав. Отсвирваш ги стига принадлежностите на колата да са другаде. Иначе отговора е, като напиша фактурата ще видим колко струват.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

поредната кука от кат не е на бач smile035 сега да видим колко ще дадат фира

Ванка,имай милост! :D

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

поредната кука от кат не е на бач smile035 сега да видим колко ще дадат фира

Ванка,имай милост! :D

 

Ам чи след поредното дело стана ясно,че куката дописвал протоколи,правил нови, поправял дати,един нач. се подписал за трима след СГЕ и май ще има много наказани за прикриване на инфо. Имаше и камерки и срс-та и е интересно. Куките пробваха да се заядат с колата ми smile091 и получават случка.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако имаш време да драснеш подробности, интересно ще е

само че някой друг да пише,ти само разказвай! smile001

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

като за начало.

щом има свидетел в колата той се разписва на акта. при отказ на полицая на 112 и после на съд. отказа за вписване на страничен свидетел е процесуално наказание.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ако този свидетел е жената, пак ли става за свидетел?

 

За вписване в акта ДА/което води и до показания/. При подписване от втори полицай за показания НЕ. Ако е друг той да е вписан в акта, а не втория полицай. При разглеждането на възражението са задължени да те привикат и теб. Иначе става едностранно и е твой + при дело. Отделно трябва да предоставят протокола /което не го правят/ да се види решението,вписаните и подписите/поне 5-6 човека са/ Има ли разлика от вписани и подписани горят.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.