Jump to content

skoda-auto.bgautozone.bg

Призовка от КАТ?


Цецо75

Recommended Posts

Получих призовка от КАТ да се явя във връзка с направено от мен нарушение, упоменати са ден и час на нарушението, но не пише какво е то (нарушението).

 

Притеснява ме да не е за превишена скорост, че там може да кача книжката на трупчета. Уж карам кротоко, ама там баш дето съм бил в тоя момент има едни празни трилентови булеварди с ограничение 50...Може и да съм се унесъл нещо.

 

Ако е за друго ще го преглътна, точки имам.

 

Един приятел ми каза, че когато е за превишена скорост, винаги било упоменато в призовката и имало снимка. При мен не пише нищо. Така ли е в действителност?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако си превишил с над 30км/ч ограничение и камерата те е снимала, няма да ти изпратят снимка както ти е казал твоя приятел, а ще те повикат за да потвърдиш или отречеш, че ти си водача на снимката и съответно за запознаване с акта и за какъв срок ще бъде отнето СУМПС. Дано да греша...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Един приятел ми каза, че когато е за превишена скорост, винаги било упоменато в призовката и имало снимка. При мен не пише нищо. Така ли е в действителност?

 

Да. Аз имах снимка, но само една. Камерата е извън София, затова явно се пести от снимки. В софия съм виждал по 4-5... Определено за скорост пише, защото, ако не си правил много пъти гафчето - ти казват колко пари да внесеш и там някаква отстъпка от глобата, ако платиш до 7-14 дни... За червен светофар не казват, защото трябва да ти вземат талона за точки, там е просто с повикване, както при тебе - 50лв и -8 контролни точки. Акта се чака към 1-2 месеца да се изготви, а до тогава караш без талона... При положение, че акта е валиден 1 месец катаджии са ме питали, защо не съм го платил след изтичането на месец...

 

Поздрави

 

ПП:

Ако си превишил с над 30км/ч ограничение и камерата те е снимала, няма да ти изпратят снимка както ти е казал твоя приятел, а ще те повикат за да потвърдиш или отречеш, че ти си водача на снимката и съответно за запознаване с акта и за какъв срок ще бъде отнето СУМПС. Дано да греша...

 

Моят фиш беше със снимка. При 50км/ч ограничение, аз съм карал със 100 - 97км/ч, като се махне грешката от 3%... Т.е. с 47км/ч над ограничението. Акта ми е 300лв и имах снимка. Без отнемане на книжката - само при повторност в рамките на една година - тогава второто нарушение няма да е 300лв, а 600лв и за 1 месец без книжка...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

С една снимка не се хващайте изобщо, трябва да са поне 3 иначе не е законно ама пробват - ако мине.

 

Минава, аз гледах дела в съда как минават всички с по 1 снимка. Просто масовата практика е отмяна на вземането на книжката, като незаконосъобразно, но глобата си остава.

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

OFFTOPIC

 

ЗДВП

Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

 

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;

 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.;

 

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 100 лв.;

 

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 200 лв.;

 

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване над 40 km/h - с глоба 300 лв.;

 

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 350 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

 

(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:

 

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;

 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.;

 

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 100 лв.;

 

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 150 лв.;

 

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h - с глоба 200 лв.;

 

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 300 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

 

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

 

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;

 

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h - с глоба 50 лв.;

 

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h - с глоба 150 лв.;

 

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 250 лв.;

 

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h - с глоба 400 лв.;

 

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване над 50 km/h - с глоба 500 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 - 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 - предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.

 

(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 - 6, ал. 2, т. 4 - 6 и ал. 3, т. 4 - 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.

 

P.S ... Поста е променен, бях написал стара информация взета от сайта на KAT в който не е актуализирана .

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

OFFTOPIC

 

ЗДВП

...

 

А така, но това е леко старичко.

 

Ето ти актуалното и по-точно промените:

 

УКАЗ № 15

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на За- кона за движението по пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 19 януари 2011 г.

Издаден в София на 26 януари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 99, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В изречение първо думата „кратковременно“ се заменя с „платено и безплатно“.

2. Изречение второ се заличава.

§ 2. В чл. 165, ал. 2, т. 6 думата „и“ се заменя с „и/или“.

§ 3. В чл. 167, ал. 2, т. 2 думата „кратковременно“ се заличава.

§ 4. В чл. 168, ал. 1 думата „и“ се замeня с „и/или“.

§ 5. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;

в) в т. 4 числото „150“ се заменя с „200“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

г) в т. 5 числото „41“ се заменя с „40“, числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

д) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „250“ се заменя с „350“, а след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;

в) в т. 3 числото „50“ се заменя със „100“;

г) в т. 4 числото „100“ се заменя със „150“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

д) в т. 5 числото „150“ се заменя с „200“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заменят с „като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.

3. В ал. 3:

а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;

в) в т. 3 числото „100“ се заменя със „150“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

г) в т. 4 числото „200“ се заменя с „250“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

д) в т. 5 числото „300“ се заменя с „400“, а думите „и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „400“ се заменя с „500“, а след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.“

5. Създава се ал. 5:

„(5) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.“

§ 6. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 10 се отменя.

2. В ал. 4 се създава т. 12:

„12. управлява моторно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това.“

§ 7. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.“

§ 8. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 4, 5, 6, 7 и 8:

„(4) При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

(5) Електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

(6) В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:

1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;

2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.

(7) Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулиране на фиша.

(8) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.“

2. Създават се ал. 9, 10 и 11:

„(9) При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

(10) Влизат в сила електронните фишове, които:

1. не подлежат на обжалване;

2. не са обжалвани в срока по ал. 8;

3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.

(11) Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 12.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 13 и в нея след думата „постановления“ се добавя „и електронни фишове“.

5. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 14, 15 и 16.

§ 9. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1 се създава ал. 4:

„(4) Създава се Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи:

1. във Фонда за безопасност на движението постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт;

2. средствата от фонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност;

3. редът и условията за управление на средствата от фонда се определят с акт на Министерския съвет.“

2. В § 6 се създават т. 61 и 62:

„61. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

62. „Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 89 и 85 от 1998 г., бр., 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 39 се създава ал. 4:

„(4) За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш.“

2. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: „Обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове“.

3. В чл. 59:

а) в ал. 1 думата „подлежи“ се заменя с „и електронният фиш подлежат“;

б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Електронният фиш подлежи на обжалване в определения в Закона за движението по пътищата срок.“;

в) в ал. 3 след думата „постановления“ се добавя „и електронните фишове“.

4. В чл. 60:

а) в ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „и на електронния фиш“, а думата „го“ се заменя с „ги“;

б) в ал. 2 след думата „постановление“ се добавя „или на обжалвания електронен фиш“.

5. В чл. 61, ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „или електронния фиш“.

6. В чл. 63, ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „или електронния фиш“.

7. Създава се чл. 85а:

„Чл. 85а. Доколкото в този закон няма особени правила за административнонаказателния процес при нарушения, установени с техническо средство или система съгласно чл. 39, ал. 4, се прилагат разпоредбите на Закона за движението по пътищата.“

8. След чл. 87 се създава „Допълнителна разпоредба“ с § 1:

„§ 1. По смисъла на този закон „електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.“

9. В „Изменение на други закони“ досегашният § 1 става § 1а.

§ 11. За нарушения, установени до влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Хм и какво излиза, че вече не взимат книжка при над 30 превишение, а са вдигнали глобата с 50 кинта?

 

То ако съм се издънил по тая точка, за мен е по - добре, ама не е особенно дисциплиниращо.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тях не ги интересува дисциплината а приходите, останалото е лицемерие. Ако ги интересуваше само дисциплината и безопасността щяха да взимат книжката без глоби. Кажете, че не е така.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако не се плати ел. фиш след като си го получил,след някой друг месец се изпраща в НАП.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

"Успокоителното" в случая е ,че ако се плати в четиринадесет дневен срок има "отстъпка" от тридесет процента,която доста услужливо е сметната в долния край на съобщението! :smt034 Тази година вече три такива получавам,като единия фиш беше за 200лв.Все пак 30% са си шейсет кинта отсекъде... smile175

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Абе колеги, карайте по-внимателно! К'во е това да получиш 3 честитки за 1 година... Да подраните с 5 минути и ще се изтрепете...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Абе колеги, карайте по-внимателно! К'во е това да получиш 3 честитки за 1 година... Да подраните с 5 минути и ще се изтрепете...

Това е самата истина :smt017 и 15мин. да са и 1час да е, а пък и повече да е не е един живот!!! Сами си го правим и после олеле. [-X

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Повечето ограничения са напълно абсурдни и нереални.Никой не може да ме убеди,че това не са хранилки. smile150

Като пример ще дам пътя Враца-Мездра с огранчение през по-голямата си част от 60км и келешите където се крият в храсталаците с радара. ТАВА ГО НЕМА У ЦЕЛ СФЕТ :smt0344

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Повечето ограничения са напълно абсурдни и нереални.Никой не може да ме убеди,че това не са хранилки. smile150

Като пример ще дам пътя Враца-Мездра с огранчение през по-голямата си част от 60км и келешите където се крият в храсталаците с радара. ТАВА ГО НЕМА У ЦЕЛ СФЕТ :smt0344

:smt017 Напълно съм съгласен и след чистката в КАТ има надежда малко да се доближим до Европата.

Аз лично, за последните 5 г. имам един маркототевски фиш за 17 км/ч :evil:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Получих призовка от КАТ да се явя във връзка с направено от мен нарушение, упоменати са ден и час на нарушението, но не пише какво е то (нарушението).

 

Притеснява ме да не е за превишена скорост, че там може да кача книжката на трупчета. Уж карам кротоко, ама там баш дето съм бил в тоя момент има едни празни трилентови булеварди с ограничение 50...Може и да съм се унесъл нещо.

 

Ако е за друго ще го преглътна, точки имам.

 

Един приятел ми каза, че когато е за превишена скорост, винаги било упоменато в призовката и имало снимка. При мен не пише нищо. Така ли е в действителност?

 

С коя кола бре? Да не съм аз на снимката само, че като се замисля и аз май врътнах почти хилка на 2-ката...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тц не си ти. Явно аз съм по фотогеничен и мен са избрали за албума...

 

Незнам още де, в понеделник ще ида да видя, но е от януари така, че споко. А като се замисля, че Шкодата през януари я запалих веднъж за 2 часа и баш тогава са ме хванали папараците.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За да завършим темата - "Преминаване на червен светофар". На ректората, десен завой от бул. Левски, по бул. цар Освободител.

 

Филмче, снимки, както си му е реда. Съгласих се разписах се - 50лв. и 8т. назад. Приключих за 10 минути.

 

И после каръщината.....

 

Викам, чакай и тъй съм дошъл да сменя рег. талон на старото магаре. Беше от старите хартиените. Подавам документи, всичко минава бързо, ок, отивам да чакам да ми напечатат новия. След 15 минути ме викат по уредбата, викам се леле каква е тая бързина бе, страхотно... Да ама не.... един униформен чичко, ми обясни, че номера на рамата ми много "приличал" на една издирвана кола. Една цифра била различна, затова трябва проверка на канала. Викам абе човек, това е кола на 23 години, аз я имам от поне 10, кой ще го изидирва това, то е с антикварна стойност бе.... А не иди на каналите да проверят за интервенция. Такава естествено нямаше, ама ми утепаха 4 часа! ](*,)

 

П.С. Абе тоя КАТ се е напълнил с едни млади засукани мадами... Усмихнати... На майтап носят...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Десен завой ама в коя посока, към Орлов мост или към парламента? Не, че е много важно ама все пак за точност. И пак за протокола какво се вижда на клипчето и снимките, пресичаш линията след като вече свети червено или?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Идвам по Левски от Спортната палата. Завивам надясно по Цар Освободител, посока Орлов мост - малкото локално с отделна секция.

 

Филмче на което колата е заснета отляво докато е по Левски. Може би някъде откъм Ялта :-k В момента в който се обръщам по цар Освободител се вижда и номера на колата отзад. Навлизам на червено, може би секунда след като е светнало. Виновен. :oops:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.