Jump to content

skoda-auto.bgautozone.bg

ПТП и Гаранционен фонд-изплащане на обезщетение?


lubo73

Recommended Posts

Здравейте,

претърпях ПТП,при което нямах вина,за което свидетелства и протокола от КАТ.Колата ми има сериозни поражения,отстраняването на които ще ми коства доста средства!

За съжаление се оказа,че виновното лице няма валидна застраховка "Гражданска отговорност"!

Разбрах,че при такива случаи трябва да предявя претенциите си към Гранционния фонд,но тъй като никога не ми се е налагало да имам вземане-даване с застрахователи или в случая с Гаранционния фонд,то аз съм абсолютен лаик и нямам никаква представа какво да правя!

Имам много въпроси,някои от които са:

 

1.Как да предявя претенциите си към Гаранционния фонд,когато не живея в София? Доколкото разбрах Гаранционния фонд има офис само в София!

2.Как точно да предявя претенциите си? Трябва да ида в сервиз да ремонтират колата ми и да ми издадат фактура или трябва да се направи първо опис на щетите и след това да ми платят някакви пари,въз основа на щетите? Въобще може ли да се надявам да ми покрият всички разходи по ремонта и как точно става това?

3.Има ли някакъв срок,в който да предявя претенциите си към Гаранционния фонд и ако да-какъв е той?

4.Какви са необходимите документи при предявяването на иска?

5.Ако не съм доволен от изплатеното обезщетение от гаранционния фонд,мога ли да предприема някакви действие,а които да покрия всичките си разходи по ремонта на колата си?

 

Извинете ме за многото въпроси,но просто ми бръмна главата днес,защото ремонта никак няма да евтин,а по улиците ни се разкарват абсолютни идиоти,които на всичко отгоре нямат дори задължителните застраховки!

Предварително благодаря за оказаната помощ!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ще отидеш утре и ще ти обяснят в офиса

но ще го издухаш при всички случаи малко или много...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Каско нямаш ли? :-k Иначе май bega4kata е прав, особено като съм чувал какви смешни пари изплащат по ГО. :? Успех все пак!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Освен гаранционния фонд, за по-големия размер на щетите може да съдиш и водача, причинил щетата. :idea:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако не си готов да водиш дълги (многогодишни) дела... бегачката е прав във втория ред от поста си.... :(

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колко познато ми звучи, ако знаеш, само където в моя случай беше пил олигофрена. Ще ти напиша, какво се случва ако имаш каско - все ще е от полза. Та...ако имаш каско - минавай щетата там! Аз се обадих на мобилна група, която дойде на място и описа щетите, но по дифолт ако не си доволен - имаш право на втори оглед, като вариантите са 2 - или те идват при теб или ти караш колата при тях /ако може да се движи де/. Ако я закараш - по-бързо се случват нещата. Аз поисках да дойдат до гаража - след 3 седмици можели - така ми казаха и си я закарах аз. Както и да е... Не помня в какъв срок платиха, но като цяло за чисто нови части не стигат парите. Значение има и колко е годишна колата, както и самата клауза по която е сключено каското. Моята застраховка беше в БулИнс, като за изплащане искат да си платил цялата премия по застраховката, т.е. ако си на вноски - ще трябва да платиш остатъка ако има такъв.

Най-добре посети офис на застрахователя или по телефона разговаряй с тях, за да разбереш всичко. Принципно протокол от КАТ и опис със щетите от огледа - това са документите, които ти трябват!

А щом не си виновен, ако предявиш щетата по каско, застрахователите ще ти изплатят пари или ще я направят в сервиз, пък после те ще съдят виновника да плаща на тях или ще си търсят парите от ГФонд.

За съжаление нищо не мога да ти кажа за гаранционния фонд...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако не си готов да водиш дълги (многогодишни) дела... бегачката е прав във втория ред от поста си.... :(

Човекът не е от София. Делата в провинцията вървят сравнително по-бързо - по 1 заседание месечно. За 1 година може да има осъдително решение на втора инстанция и да си извади изпълнителен лист (стига длъжникът да разполага с имущество, защото както вече знаем - кола няма smile049 ). За да се избегне укриване на имущество от длъжника може да се започне с обезпечителна заповед по бъдещ иск и след това да се заведе иска. :idea:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега аз съм юрист, занимавам се с такива казуси, ако все още проявяваш интерес пиши на л.с.!

 

Поздрави!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Имуществени вреди

 

Уреждане на претенции за имуществени вреди по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

 

І. Процедура за завеждане на претенции

 

1. За изплащане на обезщетение за имуществени вреди, увреденото лице по смисъла на чл. 265 от Кодекса за застраховането, подава писмена молба /уведомление/, с която предявява претенциите си.

 

1.1. Молбата /уведомление/, съгласно чл. 288, ал. 9 от Кодекса за застраховането, задължително се придружава с писмени доказателства относно пътнотранспортното произшествие, правото на увреденото лице да получи обезщетение във връзка със събитието и размера на причинените вреди.

1.2. Молбата /уведомлението/ може да се подаде лично или чрез пълномощник:

1.2.1. пряко пред Гаранционния фонд - в офиса на фонда или да се изпрати по пощата, като препоръчана пратка с обратна разписка.

Адресът на Гаранционния фонд е: гр. София, п.к. 1000, ул. “Граф Игнатиев” № 2, ет. 4

1.2.2. или пред който и да е от застрахователите, получили лиценз и предлагащи задължителна застраховка Гражданска отговорност” на автомобилистите, съответно задължителна застраховка “Злополука” на пътниците.

1.3. При подаване на молбата /уведомление/ от пълномощник, задължително се прилага пълномощно в оригинал, с нотариална заверка на подписа, когато това лице е различно от адвокат. Когато се подава от адвокат, се прилагат разпоредбите на чл. 25 от Закона за адвокатурата.

В пълномощното е необходимо да са вписани правомощия, от името на увреденото лице, пълномощникът да предявява претенции за изплащане на имуществени вреди пред Гаранционния фонд.

 

2. Молбата /уведомлението/, с опис на приложените доказателства, се завеждат в регистър по чл. 31, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

 

Всяка заведена претенция се удостоверява, като се поставя входящ номер от деловодството на Гаранционния фонд на молбата /уведомлението/ и се образува щета /ликвидационна преписка/ под отделен номер във водения от него регистър на щетите, свързан с входящия номер на молбата /уведомлението/.

 

ІІ. Доказателства по т. І.1.1. във връзка със задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите относно:

 

1. Удостоверяване на настъпването на пътнотранспортно произшествие:

 

1.1. Констативен протокол, протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвени от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващи настъпването на ПТП в оригинал;

1.2. Заверен препис на влязла в сила присъда, с мотиви и решения на въззивната или касационната инстанция, ако има такива, решение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, с мотиви, а в случаите на съдебно одобрено споразумение - заверен препис от споразумението;

1.3. заверено копие на влязло в сила наказателно постановление или удостоверение, издадено от органите на Министерството на вътрешните работи срещу причинителя на ПТП на основание:

 

Чл. 96 от Закона за застраховането /отм./ или чл. 315 от Кодекса за застраховането за несключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите към датата на ПТП;

 

Административни нарушения на разпоредбите на Закона за движение по пътищата;

 

2. Правото на увреденото лице да получи обезщетение във връзка със събитието:

 

2.1. Копие от регистрационния талон на увреденото МПС;

2.2. Удостоверение за наследници в оригинал - актуално към датата на претенцията, в случаите, при които молбата /уведомлението/ се подава от наследник /наследници/;

2.3. Завереното копие на акт за смърт.

 

3. Размера на причинените вреди:

 

3.1. Изпълнителен лист - в оригинал.

3.2. Протокол за оглед от застраховател, когато такъв е извършван във връзка с претенция за увреденото имущество, заверен с подпис и печат от застрахователя;

3.3 Снимков материал, документиращ вредите, от който да е виден регистрационния номер на увредения автомобил;

3.4. Документите за извършен ремонт на увреденото имущество;

3.5. Заверени преписи от влязло в сила решение, с което размера на причинените имуществени вреди се определя от съдебен орган и експертиза за оценката на вредите.

 

За определяне на обезщетението може да се изискват и други документи, необходими за установяване на обстоятелствата за настъпване на пътнотранспортното произшествие, основанието за плащане и размера на вредите.

 

ІІІ. Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението.

 

Обезщетението за претърпени имуществени вреди се определя от Управителния съвет на фонда, въз основа на оценка на щетите по единната методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, въведена с Наредба № 24/ 08.03.2006 г. за задължителното застраховане и при прилагането на ценоразписите Eurotax Schwacke Kalkulation и други ценници.

 

Оценката се извършва след като увреденото лице е представило всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията е заведена в регистъра по чл. 31, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

 

Размерът на обезщетението, изплащано от фонда, не може да надхвърля размера на минималната застрахователна сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие, а за другите имущества - въз основа на правила за определяне на обезщетенията за вреди на имущества, различни от моторни превозни средства.

ІV. Изплащане на обезщетението.

 

1. Управителният съвет на Гаранционния фонд, в срок, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на завеждане на претенцията по т.І.2., се произнася с решение и изплаща обезщетение по банковата сметка на увреденото лице или отказва плащането, когато не е налице основание за плащане или когато представените доказателства не са били достатъчни за установяване на основанието или размера на обезщетението, съгласно чл.288, ал.7, във връзка с ал.9, изречение първо от Кодекса за застраховането, във връзка с чл.31, ал.8 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

 

Гаранционният фонд уведомява писмено увреденото лице /или упълномощено от него лице/ за решението и мотивите на Управителния съвет по предявената претенция.

 

 

Източник: Гаранционен фонд.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Имах абсолютно същия случаи. Ако иска колегата да ми се обади 0898465229. Нито съм ходил до София, нито в съд. Процедурата е малко бавна, аз почаках 5-6 месеца, но да съм честен ми изплатиха много пари.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За съжаление преди няколко месеца моята кола я блъсна един циганин без книжка.

Викнах КАТ, написаха протокол - там пише че циганина е виновен. Каско нямам.

 

Отивам в Гаранционен Фонд в София - намира се на графа. Попълних там едно заявление за да се провери дали виновното лице има гражданатка - нямаше. Заведох си молба в ГФ да ми се изплатят щетите...от умрял писмо както се казва. През един месец получавах препис от писмо от ГФ до КАТ на мястото където е станала катастрофата. От КАТ трябвало да изпратят декларация до ГФ че има влязло в сила наказателно постановление с/у виновното лице....ама от КАТ не върнаха никакъв отговор (а аз знам че има постановление и е връчено на мангала мазен който ми строши колата). Така или иначе преди месец получих писмо че производството по моя случай е прекратено заради изтекъл срок за получаване на информация в ГФ от КАТ! Т.е. аз да го духам...сега ще подавам жалба, после каквото е необходимо...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ъпдейт на статуса:

Току що ме известиха че ми дават обезщетение 370 лв. Което е много добре! Разбира се ремонта струваше 2 пъти повече, но е мнооого по-добре от нищо. Така че дерзайте! Стават нещата!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.