Jump to content

skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas

Съвет относно ограда на имот


donsun

Recommended Posts

Здравейте!

Искам да ви попитам до каква височина е разрешено да се вдига оградна стена на имот/със и без разрешението на съседите/, без да се налага да се променя архитектурния план на общината?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ето ти част от наредба 5 от ЗУТ,засягаща оградите:Огради

 

Чл. 124. (Изм. – ДВ, бр. 7 от 1998 г.) (1) Парцелите могат да се ограждат към улицата и към съседните парцели.

 

(2) Видът, формата и височината на оградите се определят от техническата служба на общината съобразно характера на населеното място, теренните особености и предназначението на парцела.

 

(3) Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2,2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни парцели височината на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.

 

(4) Към улицата плътната част на оградата трябва да бъде до 0,6 м.

 

(5) Изключения от изискванията по ал. 3 и 4 могат да се допускат съобразно предназначението на парцела и с оглед осигуряване на архитектурно единство въз основа на индивидуален архитектурен проект.

 

(6) Плътни огради по вътрешни регулационни линии се допускат, ако разстоянието от оградата до жилище в първия надземен стаж на сграда в съседния парцел е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

На теория:

Чл. 48.(2) Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.

(3) Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.

(4) При липса на съгласие на собственик на засегнат имот строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната част над 0,6 м се допуска при спазване на изискванията на ал. 3, изречение второ, като оградата се разполага изцяло в имота на възложителя.

г.) Строителството на огради в случаите по ал. 3 и 4, както и в отклонение от изискванията по ал. 2, 5 и 7, се разрешава за обекти на културно-историческото наследство, а в останалите случаи - съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство, от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект.

 

Чл. 147. Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;

(2) За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им.

 

Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.

(2) Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.

 

& 38 "Строежи" са ...... огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура....

 

На практика: За всяка масивна ограда ти трябва съгласие от съседа и разрешение за строеж. Има малки разлики обаче за урегулирани имоти или не, зависи и от местоположението. За Благоевград даже е малко по-сложно, защото има кадастрална карта.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря ви за отговорите!

С брат ми закупихме имот в село Пороминово /намира се на 12км от Бл-д/, област Кюстендил. Северната ни част на имота граничи с гориста местност. В момента има мрежа. Въпроса ми е свързан точно с тази ограда. Със съседите няма проблем засега. След консултация от местната община в Кочериново - ме информираха, че за да се издигне бетонна стена в тази част трябва да се промени кадастралния план. Демек 600лв за нов план + цената за колчетата. Аз не искам стената да е с височина 2.20м, а около 1 метър - все пак искам да се наслаждавам на гледката., а нагоре да е с мрежа!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 10 месеци по-късно...

Да изтупам темата от прахта малко. :)

 

Ситуацията е следната - искам да си направя ограда на вилата(мрежа и колове) между мен и парцела на съседа, тъй като такава в момента няма. С него нямам проблеми - в парцела му няма постройка, никой не ползва земята, но сме се разбрали да си поделим разходите 50:50. И на двамата не ни е проблем да си набием коловете и опънем мрежата, надали ще се намери някой в пущинаците да ни каже нещо, но решихме да спазим закона все пак. Въпроса ми е обаче, какви са нужните документи, за да ни дадат линия за ограда. Знам, че и в общината ще ми дадат отговор, обаче Павлово не ми е много на път тия дни, а по телефона съм се убедил, че работа не се върши, особено с българските институции. smile049

Мерси предварително на отзовалите се! smile027

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ситуацията е следната - искам да си направя ограда на вилата(мрежа и колове) между мен и парцела на съседа, тъй като такава в момента няма...

Обади се по телефона все пак, няма да струва много и все някаква информация ще получиш. По принцип всички общини в България имат свободата сами да определят какво да искат във връзка с разрешенията за строителство и самото строителство, т. е. навсякъде изискванията са различни...

За телена ограда не би следвало да се изисква нещо специално от съответната община, но поради горното - направи още по - горното (обади се за всеки случай). Ако искаш да си сигурен, че оградата ще е на точното място, ще ти трябва лицензиран геодезист (най - добре местен), който би трябвало да има актуалната кадастрална карта в цифров вид, т. е. да знае къде са и какви са границите на всичко в съответния район и къде са реперите, от които да започне трасирането, но това ще струва едни пари, няма как... И ако решите да използвате услугите на подобен специалист, може да си поискате да ви изготви все някакъв документ (подписан, подпечатан и с приложено удостоверение) - скица на имота, колко точки е заснел...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

Погледни в кадастъра и ако има граница слагаш мрежа без проблем. Друг е проблема след време комшото ако каже защо е тук и не е по цифровия модел.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 3 месеци по-късно...

Здравейте. Имам следният проблем с моите съседи:

Съседката почна да струи ограда, която влиза в моят парцел не с 10 или 20 см а с 60 см. Като за строежа не ми е показала никакви документи. Извика лицензирана фирма (по ЗКИР) да трасира на място имота й, но фирмата не направи нищо, те просто седяха, а тя мереше как и е изгодно на нея. При положение, че съдия изпълнител дойде и даде граница между 2та имота . Обърнах се към общината да попитам дали са й дали разрешително за строежа, но те казаха, че няма такова нещо. Възможно ли е тогава да започне строеж тя(съседката ми) при положение, че не спазва границата, която е наложена от съдията изпълнителя и архитекта на общината? Моля за съвет.Благодаря предварително!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Наемаш си лицензиран геодезист от списъка на Агенция по кадастъра,трасира ти имотната граница и ако има отклонение-пускаш жалба до РДНСК по местоживеене за незаконен строеж.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте. Имам следният проблем с моите съседи:

Съседката почна да струи ограда, която влиза в моят парцел не с 10 или 20 см а с 60 см. Като за строежа не ми е показала никакви документи. Извика лицензирана фирма (по ЗКИР) да трасира на място имота й, но фирмата не направи нищо, те просто седяха, а тя мереше как и е изгодно на нея. При положение, че съдия изпълнител дойде и даде граница между 2та имота . Обърнах се към общината да попитам дали са й дали разрешително за строежа, но те казаха, че няма такова нещо. Възможно ли е тогава да започне строеж тя(съседката ми) при положение, че не спазва границата, която е наложена от съдията изпълнителя и архитекта на общината? Моля за съвет.Благодаря предварително!

 

 

Искаш да ти прдоставят цифрова скица от трасиращите срещу подпис, че навлизат в твой терен. Викаш полиция и ги гониш. Взимаш твой цифров модел на твоя имот и изискваш да е спазен.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте. Имам следният проблем с моите съседи:

Съседката почна да струи ограда, която влиза в моят парцел не с 10 или 20 см а с 60 см. Като за строежа не ми е показала никакви документи. Извика лицензирана фирма (по ЗКИР) да трасира на място имота й, но фирмата не направи нищо, те просто седяха, а тя мереше как и е изгодно на нея. При положение, че съдия изпълнител дойде и даде граница между 2та имота . Обърнах се към общината да попитам дали са й дали разрешително за строежа, но те казаха, че няма такова нещо. Възможно ли е тогава да започне строеж тя(съседката ми) при положение, че не спазва границата, която е наложена от съдията изпълнителя и архитекта на общината? Моля за съвет.Благодаря предварително!

 

 

Искаш да ти прдоставят цифрова скица от трасиращите срещу подпис, че навлизат в твой терен. Викаш полиция и ги гониш. Взимаш твой цифров модел на твоя имот и изискваш да е спазен.

 

Аз се обърнах към полицията, но тя каза, че не е компетентна по тоя въпрос и не се занимава с тия неща.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.