Jump to content

skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariatraxxas

При ПТП трябва ли да викаме КАТ?


Mishelle

Recommended Posts

Не съм катастрофирал, слава Богу, аз. Но днес бях свидетел на едно ПТП. Спрях и се заприказвах с единия от участниците (виновния). Щетите бяха значителни и по двата автомобила, но без пострадали хора. Човека звънна на 112, от където му казаха, че щом няма пострадали няма да известяват КАТ и могат да изместят колите, да напишат помежду си протокол и ...това е. Та въпросите ми са:

1. Протокол - от къде да го вземат?

2. Застрахователя ще се съгласи ли да изплати щета, документирана по този начин (без протокол и подпис от КАТ)?

3. Потърпевшия шофьор би бил в правото си да иска парично и точково санкциониране на виновника. Закона изисква същото. Но без присъствие на КАТ на мястото на инцидента как ще се определи наказанието и всъщност кой и как ще го сведе до знанието на КАТ? А кой ще го констатира и кой ще определи нивото на вина, съгласно което да се приложи наказнието?

 

Още веднъж подчертавам - щети бяха такива, че никой от участниците в ПТП-то не може да иде при застрахователя и да му каже "случи се на паркинг, не знам как". Пък дори и да бяха по-леки, аз ако поискам на другия да му се наложи наказание, как да постъпя?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

застрахователя, най-вероятно (почти сигурно), ще откаже да плати освен ако не са попълнили новите бланки които мисля че вече са влезнали в сила...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

1. Протокол - от къде да го вземат?

2. Застрахователя ще се съгласи ли да изплати щета, документирана по този начин (без протокол и подпис от КАТ)?

3. Потърпевшия шофьор би бил в правото си да иска парично и точково санкциониране на виновника. Закона изисква същото. Но без присъствие на КАТ на мястото на инцидента как ще се определи наказанието и всъщност кой и как ще го сведе до знанието на КАТ? А кой ще го констатира и кой ще определи нивото на вина, съгласно което да се приложи наказнието?

 

1. ТУК - приложение 3

2. Длъжни са ... не че няма да се опъват

3. Една от "ползите" е че няма отнемане на точки. Ако държиш да се отнемат точки или има разминаване във виждането кой е виновен се вика КАТ.

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Сега звъннах в ЕТ, колата ми е лизингова към тях - отговора им е - няма такива бланки при нас, обадете се на застрахователя. От Алианц ми обясниха, че вече имат подобни двустранни протоколи и мога да си взема от тях от всеки един клон на дружеството. Протоколите се използват и се признават от застрахователя само при леки щети по колата при ПТП, в случай че няма пострадали хора и ако колата може да се движи след претърпяното ПТП. Иначе се вика КАТ.

 

Поздрави и дано не ви се случва да опрете до такъв протокол или пък да викате КАТ.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Само да допълня за въпросните двустранни протоколи - не се вика КАТ ако има съгласие между участниците в ПТП-то, относно неговото възникване. Ако не се разберете кой крив, кой прав - КАТ. Дано не ни се случва да ползваме тези протоколи де, но ми се струват удобно решение на въпроса с чакането на КАТ с часове за някое одраскване.

 

П.П. Чух че, освен от застрахователя, този протокол можел и да се разпечата от интернет - друг е въпроса къде и дали го има качен вече.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

НАРЕДБАТА С ДВУСТРАНИЯ ПРОТОКОЛ

 

Ай да видим още колко човека ще попитат от къде може да се изтегли .:. smile001 smile159

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за отговорите. Пепи, протокола вече е изтеглен :smt030

Според наредбата излиза, че ако щетите не позволяват движение на пострадало МПС (кое да е от участниците в ПТП) на собствен ход трябва да се вика КАТ. С други думи тези от 112 явно не са били в час...

Още веднъж - благодаря на всички :smt032

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Така - за да не бъда голословен- ще дам линкове, но:

PRR ме изпревари, но аз пък ще кача на правилното място - Тук в новия раздел Документи

Също така там са и приложени и всички бланки като картинки и файл готови за разпечатване - съответно приложения Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 ,Приложение № 2 към чл. 4 и

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1 ( има ги и като линкове във линка от Lex.bg даден по долу)

 

Тези бланки са описани от закона и могат да се разпечатват или да се вземат от застрахователя.

А относно кога, защо и как:

ето:

Източнинк: http://lex.bg

 

НАРЕДБА № IЗ-41 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО ИМ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД

В сила от 30.01.2009 г. Издадена от Министерството на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2009г.

Чл. 1. С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне и редът за предоставяне на информация от Министерството на вътрешните работи на Информационния център към Гаранционния фонд за настъпили пътнотранспортни произшествия (ПТП).

 

 

[Препратки от актове]

Чл. 2. (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи:

 

1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица;

 

2. протокол за ПТП с материални щети;

 

3. двустранен констативен протокол за ПТП.

 

(2) Органите на "Пътна полиция" - МВР, при посещение на ПТП заснемат разположението на пътните превозни средства (ППС) и причинените щети с цифров фотоапарат.

 

(3) Информацията по ал. 2 се съхранява за срок до 3 месеца в АИС в структурата на МВР, на чиято територия е настъпило произшествието, и се предава на Информационния център към Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1.

 

(4) Препис от документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават от органите на "Пътна полиция" - МВР, на трети лица, претърпели вреди от ПТП, както и при загубване на оригинала. Преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа на писмено искане. Преписът се заверява, като в горния ляв ъгъл се отбелязва "препис" и се полага подпис и печат.

 

 

[Препратки от актове]

Чл. 3. (1) При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП - приложение № 1, и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на "Пътна полиция" - МВР.

 

(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.

 

 

[Препратки от актове]

Чл. 4. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП - приложение № 2.

 

 

[Препратки от актове]

Чл. 5. (1) Когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход, и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3.

 

(2) Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3, при сключване на договора, както и при поискване.

 

(3) Двустранният констативен протокол - приложение № 3, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

 

(4) Ежемесечно до 20-о число на месеца застрахователите изпращат информация до Информационния център към Гаранционния фонд за произшествията, документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по образец, приети от управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

 

(5) Ежемесечно до 25-о число на месеца Информационният център към Гаранционния фонд предоставя на МВР информацията по ал. 1 във формат и по образец, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

 

 

Чл. 6. Не се посещават от органите на МВР - "Пътна полиция", и не се съставят документи за:

 

1. повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;

 

2. пожар на МПС;

 

3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;

 

4. повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС;

 

5. повреди по стъклата на автомобила.

 

 

[Препратки от актове]

Чл. 7. (1) Ежемесечно до 25-о число на месеца Министерството на вътрешните работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането следната информация, необходима за индивидуализиране на причинените през предходния месец ПТП:

 

1. вид и номер на съставения протокол по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2;

 

2. снимките по чл. 2, ал. 2, когато такива са направени;

 

3. дата на ПТП;

 

4. място на ПТП;

 

5. МПС, участвали в ПТП, с посочване на регистрационния номер и номера на рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП;

 

6. МПС, което е причинило ПТП.

 

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в електронен вид, подписана с електронен подпис, във формат и по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.

 

(3) Гаранционният фонд съхранява информацията, получена по ал. 2, в срок 7 години от датата на настъпване на ПТП.

 

(4) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правила за архивиране, съхранение и достъп до базите данни, създадени на основата на информацията по ал. 1, и ги предоставя за одобрение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

 

(5) Информационният център към Гаранционния фонд чрез страницата си в интернет или чрез друго комуникационно средство предоставя възможност за проверка за виновно причинени ПТП от МПС, въз основа на отделна база данни, съдържаща само информацията по т. 6.

 

(6) При поискване от застраховател във връзка с предявена пред него претенция Информационният център му предоставя информация и по ал. 1, т. 1 - 5, отнасяща се за съответната претенция.

 

(7) За искане на информация по ал. 6 застрахователят оправомощава до две длъжностни лица. Искането се изпраща под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис.

 

 

Чл. 8. Техническото оборудване по документиране на ПТП, посетени от органите на МВР, може да се осигурява по реда на чл. 288б от Кодекса за застраховането.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

 

 

§ 2. Задължението по чл. 2, ал. 2 се изпълнява след осигуряване на необходимите технически средства за контролните органи.

 

 

§ 3. (1) До 30 дни след обнародване на наредбата в "Държавен вестник" застрахователите при сключване на застрахователния договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или при поискване предоставят бланки за двустранен констативен протокол за ПТП съгласно други образци, като могат да предоставят и бланки за двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3.

 

(2) Когато договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е сключен преди 01.01.2009 г., застрахователят след влизане в сила на чл. 5, ал. 2 е длъжен да предостави бланка за двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3, при поискване от застрахования.

 

(3) До 01.01.2010 г. участниците в ПТП по чл. 5, ал. 1 могат да попълват и подписват двустранен констативен протокол и по други образци, предоставени от застраховател.

 

(4) Информацията по чл. 5, ал. 4 започва да се предоставя на 20 април 2009 г., като съдържа данните считано от 01.01.2009 г., а информацията по чл. 5, ал. 5 се предоставя за първи път на 25 април 2009 г.

 

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП С ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА №

 

ОТНОСНО: Посетено ПТП от ... ... ... ... ...

дежурен ПТП при ОД на МВР, на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. г.

около ... ... ... ... ... .. ч. в гр./с./път ... ... ... ... ...

на ул./км ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... между:

 

УЧАСТНИК 1

ППС с рег. № ... ... ... ... ...

марка ... ... ... ... ...

модел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . рама № ... ... ... ... ...

св. за рег. № ... ... ... ... ...

СОБСТВЕНОСТ НА: ... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

ВОДАЧ: ... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... . АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

СУМПС № ... ... ... ... ... .. валидно до ... ... ... ... ...

алкохол: ... ... ... ... ...

застраховка "ГО" в ... ... ... ... ...

полица № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... валидна до ... ... ... ... ...

 

УЧАСТНИК 2

ППС с рег. № ... ... ... ... ...

марка ... ... ... ... ...

модел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . рама № ... ... ... ... ...

св. за рег. № ... ... ... ... ...

СОБСТВЕНОСТ НА: ... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

ВОДАЧ: ... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... . АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

СУМПС № ... ... ... ... ... .. валидно до ... ... ... ... ...

алкохол: ... ... ... ... ...

застраховка "ГО" в ... ... ... ... ...

полица № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... валидна до ... ... ... ... ...

 

УЧАСТНИК 3

... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

 

ВИДИМИ ЩЕТИ ПО ППС ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

 

ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ: ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

 

ПОСТРАДАЛИ:

1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. НА ... .. г.

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с диагноза ... ... ... ... ...

2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. НА ... .. г.

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с диагноза ... ... ... ... ...

3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. НА ... .. г.

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с диагноза ... ... ... ... ...

 

СВИДЕТЕЛИ:

1 ... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

2 ... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

3 ... ... ... ... ...

ЕГН: ... ... ... ... ... ... ... АДРЕС: гр./с ... ... ... ... ...

ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. № ... ... ... . кв. ... ... ... ... ...

вх. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ет. ... ... ... ... ... ... ... ап. ... ... ... ... ...

ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРИЧИНИ ЗА ПТП: ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

ВЗЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИК: ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

АУАН № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . / ... ... ... ... ... 08 г.

 

дата

гр... ... ... ... ... . Изготвил:

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Гледах и слушах по телевизията за тези двустранни протоколи. В действителност такива протоколи имаше преди много години и доста дълго карах в москвето няколко такива....въпреки че отдавна бяха излезли от употреба.

Мнението ми е че е по-добре да се извика КАТ. Поне докато се урегулират нещата със застрахователите. Предполагам знаете, че при неясноти и съзнателни или несъзнателни пропуски застрахователите ще действат в своя полза....което е естествено. А това обикновено значи във ваша вреда или ходене с дни по мъките....което си е пак във ваша (наша) вреда.

Съжалявам за песимизма, но колкото и да не обичам да се срещам лице в лице с КАТ, според мен това е по-добрия вариант отколкото да покриете всички щети за своя сметка.

Поздрав.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

new_, може би си прав да се съмняваш - все пак сме малоумна картинка, но:

Не виждам защо смяташ, че застрахователя ще те прецака при положение, че има съгласие межди страните в ПТП.

Примерно аз те тресна отзад - слизам, извинявам ти се - сядаме на близкото кафе и попълваме - оттам нататък да се оправят застрахователите помежду си.

Сега ако някой нещо ти направи при спряно или паркирано или кактото и да е и липсва друг участник - там вече наистина зависи от застрахователя, защото в Чл. 6. са описани кога КАТ няма да дойде.

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

new_, както вече писах - от 112 отказаха да извикат КАТ. Какъв избор ти остава тогава? В единия случай, както пише hamsia, пиете кафе и попълвате (кафето черпи виновния, бел. авт.). А в другия - обаждаш се на приятел (може да избереш и помощ от публиката, бел. авт.) и търсите някоя свободна кола на КАТ в района.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колеги извинявам се за спама, ама имали ли сте и други обаждания към 112. Аз лично продължавам да си въртя 166, докато е все още активен. Имам чувството, че за викането на КАТ май тел. 112 е проблема. В случая, който описва Юли КАТ е просто задължителен. Дори и най-малкия проблем - кой ще премести лошо ударените коли от пътното платно. Или пак помощ от публиката. Е да му *** за какво са тези институции тогава. Нещо ми мирише на поредното бягство от отговорност от страна на институциите. Не знам, може и да бъркам.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

C2H5OH - и 160, и 150 и 166 са активни, но реално се прехвърлят към 112.

Поне така обясняваха оня ден - за момента ги оставяли - така, че се тая къде звъниш - то това е иидеята де.

За този който набира не разбира, че звъни на 112.

А колкото до това кой ще мести - казали си хората - когато не постигнете съгласие - викате КАТ.

Когато не могат на собствен ход - викате КАТ.

Юли описва проблема когатио те тресне дърво примерно или някой те прасне на паркинга и го няма после - тогава КАТ няма да дойде (вече).

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Някъде го бях чел, не знам вие дали сте писали: когато е лек удара и МПС-тата могат да се движат на собствен ход, пак се звъни на КАТ, но не да идват, а само да регистрират ПТП-то. Така и те си вършат работата, т.е. списват си статистиката, а и ние си връзваме гащите пред застрахователите!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ФИлия, несериозно е това което казваш - все едно да се обадя и да кажа, че Президента ме е треснал отзад - да му регистрират ПТП ;)

 

Написали са го - вкрайна сметка попълвайки взаимно протокол и подписвайки го вие сте постигнали споразумение картината на ПТП и сте я нарисували.

КАТ на описанието и на картинката и на обясненията на застрахователите (ако има такова) ще вземат нужните по закон мерки.

 

(4) Ежемесечно до 20-о число на месеца застрахователите изпращат информация до Информационния център към Гаранционния фонд за произшествията, документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по образец, приети от управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

 

(5) Ежемесечно до 25-о число на месеца Информационният център към Гаранционния фонд предоставя на МВР информацията по ал. 1 във формат и по образец, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

 

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

new_, може би си прав да се съмняваш - все пак сме малоумна картинка, но:

Не виждам защо смяташ, че застрахователя ще те прецака при положение, че има съгласие межди страните в ПТП.

Примерно аз те тресна отзад - слизам, извинявам ти се - сядаме на близкото кафе и попълваме - оттам нататък да се оправят застрахователите помежду си.

Поздрави

Дай Боже, да стане някога така, както казваш.

В действителност това е един много идеализиран вариант...а в живота за съжаление не е така. Или поне в този с който аз съм се сблъсквал....и затова съм песимистично настроен. Дай Боже повече такива хора, като тебе...ама те карат внимателно и няма как да те почерпят кафе.... :D (съжалявам за отклонението....). Такъв протокол най-вероятно и аз и ти (визирам участниците в ПТП )рядко ще сме попълвали и докато си пием кафето....и току виж сме пропуснали някоя дребна подробност, даваща основание на застрахователя да не плати....

В действителност застрахователите са много ларж, когато става въпрос за дребни и евтини щети...., когато обаче стане въпрос за 100 % щета с нова кола...изведнъж започват да четат малките букви....Повярвай ми.

И когато има дори малко съмнение....тогава нещата се решават в тяхна полза...

Знам че е неприятно да викаш КАТ...чакането е невероятно. Още повече ако имаш спешна работа. Но поне протокола от КАТ няма как да не уважат...

Та това е.

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Определено си прав - и аз искрено се надявам така да работи.

Но нека не забравяме, че в момента застрахователите искат КАТ да присъства само и само за да няма измами.

Защото реално присъствието им е нищо повече от един свидетел и евентуално "арбитър".

То в крайна сметка ще трябва малко да си размърдат задниците и да разследват такива измами , а не да го слагат на всички на общо основание.

А до 100% щети - прав си съгласен съм - но има вече телефони с фотоапарати и какво ли не, и си мисля, че нещата ще се нормализират.

Надявам се :)

А дребните букви са си дребни - трябва да се четат.

и ако нещо не си изпълнил не можеш д аим се сърдиш, че не си прочел.

кофти е, но си е така - не сме някакви примати да караме на инстинкт - вкрайна сметка и те работят по някакви правила - друг е въпроса, защо по дяволите не напишете с нормален шрифт :)

 

ПОЗДРАВИ

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Процедурни питания:

1. Чукнал те лекичко отзад, разбирате се и сядате да пишете. В един момент обаче оня лееекичко те лъхва на алкохол. Тогава какво предвижда закона? Да му простиш ли?

2. Пак те чукнал лекичко отзад или ти одрал боята. Пак сядате да се разбирате, ама оня ти вади една ГО на ксерокопие и ти се кълне, че е оригинала е в офиса или у тях. Тогава какво правим?

3. Да не чуе дявола, ама пак лекичко те чуква нещо за над 100к лева. Излиза от вътре един дето закрива слънцето и "нежно" ти обяснява, че "НЕМА А ПИШЕМ НИЩО". Тогава какво правим?

4. Когато стане ПТП винаги има двама участници - до тук добре. Но обикновено на паркинг щетите са много по-малки. Тогава как постъпваме. Дали застрахователя при тези нови изменения в закона ще признава вече "Удариха ме на паркинг" или "Така си намерих колата сутринта"?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

А стига вече с процедурни питания :)

Базикам се - прочети наредбата де - поне в това отношение е написано - от точка 1 до 3 - явно е, че не сте постигнали съгласие - викате КАТ.

Точка 4 - ясно е описано в наредбата кога няма да дойдат КАТ - и единия от случаите е твоя - попълваш си бланка даже и свидетел си викни - и оттам - при застрахователя да регистрираш.

Сега как стои признаването на щетата - не мога да ти кажа на 100% - но в случая те са длъжни да докажат, че лъжеш ако се запънат.

Не казвам, че няма да го правят - просто процедурен отговор ;)

Имаш право на реплика - 2 минути и си сложи картата smile113 smile113 smile113

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колеги в София при такива случаи не се звъни нито на 166 нито на 112.

Телефоните на КАТ за София са 9824901 и 9824902.

За другите градове не ги знам.

Разбира се, ако случката стане извън града или в град за който не е известен телефона, се звъни на 112.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Какво значи постигане на съгласие в бг. ?!?! Освен с няколкото човека от форума с които се познавам и с още един куп приятели и то не всичките ;) съгласие няма - българина е тарикат и гледа са се измъкне - това може да прецениш с около 80% вероятност когато човека слезе от колата.

Това е точно "бягане от отговорност" на КАТ с тези нови наредби!

Това си е за белите страни, където хората са спокойни и разбрани и шофират разумно и т.н.

 

Аз лично при подобен инцидент - бих звъннал на 112 и бих казал, че може да има и пострадали - и няма да съм излъгал - не забравяйте, че при всяко едно ПТП/може би само най-леките жулвания са изключение/ е редно всички пътували в автомобила да минат контролен преглед в болница. Айде да не споменавам какви усложнения може да възникнат/да пази Господ/ 3-4 дена след катастрофата на видимо здрави и прави хора към момента...И не излизайте с номерата, че ербеци и глупости предпазват от тия неща.. Никога не е сигурно, че си се отървал, зокато не минат поне 2 месеца..

С тази наредба просто си представям случката - смазват ти колата, но тя е в движение все пак и другия шофер ти казва айде да си направим протоколче, че тука малко точки ми останаха, какво да чакаме кат 4 часа...., ще почерпя. После правите протокол, а той се обажда в КАТ и казва - тоя и тоя номер ме удари и избяга. После - ходиш са доказваш, че нямаш сестра, ама не можеш и да докажеш, щото удар - има..

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

chavdarlk - при положение, че 112 ще звънне на тия телефони, които си дал и разговора ще се запише.

Докато на твоите знам ли ги дали няма да си го преместят.

FAV135 - искам да изразя безпощадното си несъгласие с теб :)

Значи кой как иска да се измъква, как тълкува ПТП-то и т.н си е лично негов проблем.

Обаче съм абсолютно против това, че било измиване на ръце.

Защотото когато се чака кат за една жулната броня 3-4 часа следва едно мрънкане, а сега - аз пък искам да чакам.

Вкрайна сметка съгласието се постига от минимум двама - ако не стане се вика КАТ.

Няма смисъл за една броня или врата да се вика КАТ и да се виси 4 часа на средата на пътя и да чакаш някой да те отнесе.

Още повече да се лъже, че има пострадали - мисля че всеки разумен човек може да прецени сам състоянието си и да потърси помощ или да извика линейка.

А колкото до това :

С тази наредба просто си представям случката - смазват ти колата, но тя е в движение все пак и другия шофер ти казва айде да си направим протоколче, че тука малко точки ми останаха, какво да чакаме кат 4 часа...., ще почерпя. После правите протокол, а той се обажда в КАТ и казва - тоя и тоя номер ме удари и избяга. После - ходиш са доказваш, че нямаш сестра, ама не можеш и да докажеш, щото удар - има..

 

Ми нали сте попълнили протокол, не мога да разбера как той ще се обади, че си го блъснал, а в същото време е написал, че те е блъснал?

Тези данни в последствие се подават и до КАТ.

Не мога да разбера как всички си мислите, че тази бланка те освобождава от преследване от закона.

Просто е едно облекчение при леки ПТП-та.

Нека не драматизираме толкова черногледо - все пак се прави и за наше удобство.

С такива изказвания се объркват още повече нещата и се насажда едва ли не, че вичко тов ани го правят нарочно.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 2 седмици по-късно...

Този закон бих казал, че един от най-абсурдните закони приети в нашата мила татковина, НЕ искам да отхвърлям идеята, но за нас смятам че е напълно неприложим с което като гледам са съгласни повечето хора. Чисто и просто това си е една абдикация на институциите, не мога да повярвам, че този закон е още в сила и има хора които застават "пред" телевизора и ни убеждават в ползите от него?! Ако водачите са съгласни и ПТП е леко ОК, но ако не са съгласни?? викат КАТ, а ако във спора не им остане време ... , и ощетената страна няма възможност да стори това. Не искам на давам примери колкото и да дам извода ще е един и същи. Трябва да си признаем че и досега за леките ПТП не всички викаха КАТ. Вместо тези абсурдни закони, има много други начини да облекчат движението по пътищата и на бъдат в полза на тези който са ги избрали :roll:

 

Поздрави!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

hamsia, отговори ми какво правим, ако другата кола няма гражданска отговорност, а е виновна за ПТП-то. Какво правим ако човека, който ни е жулнал леко няма шофъорска книжка? Стискаме си ръцете и пишем едни бумаги след които какво става? Той като няма гражданска, може да ми напише някакъв измислен номер на полица и да ме вкара в такова приключение, че не 3-4 часа, а 3-4 месеца да ми загуби?

 

Досега наистина имаше случаи да не се вика КАТ, както се спомена, но това всеки сам си го определя. Аз лично много се дразня, че това решение ще доведе до по-голяма безотговорност на пътя. То и сега съм имал 2 случая - чукнат ме леко и излиза младежа и ми се хили - е то нищо няма, аз съвсем леко и една усмивка му грее на лицето. На такива направо ми идва да ги сваля на земята, но ще ме осъдят за глупости. Така или иначе, карам стари коли и дали имам една или две точици някъде ми е все тая и съм им казвал - "айде бегай и внимавай вече", но ме дразни, че той не си дава сметка че с автомобил може да се направи голяма и непоправима беля, но пък за сметка на това ми изтъква че бил направил "малка" беля, поне да си трае, пълна безотговорност, а както се вижда и безнаказаност.

 

По въпроса за леките жулвания - ясно, че при леко няма да има пострадали и няма да се върти на бърза помощ, но при мааалко по-силничко - е редно да минеш на преглед, а не да се правиш на мъж/не че аз не направих точно обратното, когато ме размазаха и ме боля гърба 2 месеца/ - това го казвам за да си знаят колегите които четат, за добро го казвам, а ти го тълкуваш като "лъжене" и т.н.

 

Когато ми удариха Фаворита и ми счупиха стъклото на фара, чаках 4 часа, замръзнах и бях болен 2 седмици, но не съм мрънкал и да се оплаквам, дойдоха от КАТ написаха, каквото трябва, когато могат - тогава ще дойдат, но поне ще дойдат.

Сега от първоначално добрата идея - гледайте какво става след някой и друг месец колко народ ще пропищи. Правото ще е на по-силния и по-тежко въоръжения, а катаджиите могат да дебнат по-надолу за скорост и да гледат сеир - 2 в едно :)

И може след като започне боя да кажат - ами ние отговаряме за пътя - обадете се в районното.

 

не мога да разбера как той ще се обади, че си го блъснал, а в същото време е написал, че те е блъснал?

Тези данни в последствие се подават и до КАТ

 

Веднага ти отговарям на това - отрича се от показанията си ;) Примерно - казва ами - "той ми опря пистолет в главата и каза да пиша че аз съм виновен"

Нещо против? НЕ е възможно в България???

 

 

Все пак - дано не съм прав!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Таман мислех да възобновя темата - добре, че се включихте ;)

FAV135, при ситуацията при която единия няма ГО (дали е виновен или не) ням аникакво значение, си е нарушени еи не виждам как ще попълните бланките.

Така, че се вика КАТ.

А все пак си е твое задължение д агледаш той какво пише - гледаш му книжката, полицата и т.н

А Колкото до това, че като дойде КАТ - ти так аили иначе трябва да се състави бланка - мисля, че има някакъв фонд който поема точно такива нарушения, но то застрахователите си се оправят с него не ти.

По повод отказа от бланките - предполагам, че има хиляди хипотези - съгласен съм с тебе, че особенно с прекрасното ни правосъдие в последствие може да се окаже, че си бил и с атомна подводница.

Тук съм съгласен, но както казах по-горе идеята на това е да се улесни процедурата - това, че при нас практиките са такива, никой не ни е виновен.

 

Та да продължа - онзи ден тихомълком излязоха едни от КАТ и казах , че все пак трябвало да се обадиш на КАТ, че има ПТП, защото да не станело объркван еи забавяне откъм застрахователя.

Някой да е чул такова нещо?

В каква форма е тов аобаждане - "аве ей, тука праснах един с номер еди кой си , аз съм еди кой си"!

Малко малоумно звучи

Или щте трябва да се ходи до КАТ да се регистрира ПТП - обезмисля се цялата дискусия до момента :)

Нека као някой има идея за какво иде реч да сподели...

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.