Jump to content

skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas

нова наредба за газовите коли ...


tyny

Recommended Posts

според новата наредба всяка кола на газ трябва да има опознавателен знак отзад от дясната страна . глобата е доста сериозна - чух нещо като 200 - 5000 лв . стикерите се продават по газаджиските магазини и струват 2- 3 лв ...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

разбрах за нея днес когато два броя милиционер ме спряха и ми искаха 20 лв . минах до един приятел газаджия и той ми каза : не знаеш ли ? кak мe надушиха при положение че нямам външна пълначка а колата не мирише на газ ?!?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Aaa, че защо никой не знае за тази наредба - виждал съм такива стикери на коли от Полша и Чехия - но че тука са ги въвели...

 

А цената е ГЛАВОРЕЗНА... предлагам да купим един и да си направим ментаци :mrgreen:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колеги, наредбата не е нова, просто старата е изменена. Ето какви изменения открих, ако някому е нужен целият текст на наредбата, ще му го пратя:

 

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

 

Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 22.10.2004 г., изм., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г.

 

 

 

Чл. 141. (1) (Предишен текст на чл. 141, изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ползвателите и обслужващият персонал на автомобилните газоснабдителни станции не трябва да допускат:

1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) пълнене на АГУ на автомобили, които нямат поставени стикери съгласно чл. 198, ал. 4 или са със стикер, чийто срок на валидност е изтекъл;

2. пълнене на АГУ с неизправен нивопоказател;

3. пълнене на всички видове бутилки или съдове от колонките за зареждане на АГУ;

4. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) наличие на територията на автомобилната газоснабдителна станция на накрайници и други устройства за пълнене на бутилки от колонките за зареждане на АГУ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Не се допуска наличие на бутилки за газ на територията на автомобилните газоснабдителни станции с изключение на бутилките с търговско предназначение, които трябва да се съхраняват в изправено положение на обособени за целта места - на открито или под навеси или в помещения, съответстващи на изискванията на чл. 98, ал. 1 , и защитени от пряка слънчева светлина.

 

Чл. 198. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Органите за технически надзор записват резултатите от извършените технически прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 2 - 6 , ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5 в ревизионните книги чрез попълване на ревизионен акт, в който посочват:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) констатираните неизправности, нарушения, дефекти и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или на техническата документация;

2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) заключение за годността на съоръжението за по-нататъшната му безопасна експлоатация;

3. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) годината на следващия периодичен технически преглед;

4. стойността на работните параметри, ако бъдат намалени;

5. извършените допълнителни изпитвания и изследвания - техния вид и резултатите от тях с посочване на местата, откъдето са взети, образците за изпитване, както и на причините, които са наложили тези изпитвания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на газовите съоръжения и инсталации при поискване от органите за технически надзор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Инспекторите на ГД "ИДТН" могат да записват в ревизионните книги предписанията по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗТИП .

(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) След положителен резултат от извършен технически преглед на АГУ органът за технически надзор поставя:

1. на резервоара на АГУ стикер с жълт цвят с черен надпис и със съдържание и размери съгласно образеца в приложение № 5;

2. на задното стъкло на МПС от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло, стикер с опознавателен знак съгласно чл. 18, ал. 1, т. 16 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата ; стикерът се поставя еднократно.

(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Когато при техническите прегледи, изпитвания и проверки по чл. 194, ал. 1, 4 и 5 органите за технически надзор по чл. 185, ал. 1, т. 2 установят, че газовото съоръжение или инсталация не е годно за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД "ИДТН".

 

надявам се да съм ви бил полезен.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ти нещо си ги привличал като магнит днес полицаите, за да те заяждат и за стикер за газовата. А паспорт на газовата уредба не ти ли искаха?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

искаха - аз им го подадох . гледахме и застраховка , преглед ,гуми , светлини , пожародасител и аптечка с обдихвател ...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Къде те спряха? Само не ми казвай на пл.Македония. Там има едни наглеци, пише на тях Охранителна Полиция, без кола са и спират наред...Понеже нищо не могат да ти кажат почват както нормални КАТ-аджий - сержант еди-си-кой-си, Документите за проверка...И гледа дали всичко ти е наред. На мен ми откри изтекъл преглед с 1 месец... И тогава се почва простотията - "Да викам ли колегите да ти пишат акт или ... ? Аз ти давам избор... Ама ти предложи нещо... БАХТИ наглостта...Не се сетих, че ако му кажа да вика колегите няма да ги викне, щото няма никва далавера от това....И аз се разделих с 20 кинта

Направо даги 'фанеш такива и :smt024

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Стикерът е 5лв при газаджиите (поне тук във Варна), въпреки, че това е поредната спекула - това може да си го сложи всеки! Дори с фолио собственоръчно да се изработи. (имаш право!) Ще видите как след време по бензиностанциите ще ги раздават безплатно...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

причината за намислянето на този стикер е да се подсети милиционера да провери прегледа на газовата уредба и съответно да усвои някои лев

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аз не смятам да си слагам стикер, нито да си преглеждам газовата уредба. Да ми пишат акт ако искат, глобата едва ли е повече от 20 лв, ако изобщо има предвидена такава в ЗДП.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

 

Да ми пишат акт ако искат, глобата едва ли е повече от 20 лв, ако изобщо има предвидена такава в ЗДП.


Блаженни са верующите !!!  :(  :o  :( 

Питай Коко (Редлайн) какво му се случи в студентски град - спиране от движение, 3 месеца отнемане на шофьорски права и 200 глоба.

Сега искаш ли да ти пишат акт? ;)
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Да ми пишат акт ако искат, глобата едва ли е повече от 20 лв, ако изобщо има предвидена такава в ЗДП.

 

Блаженни са верующите !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 

Питай Коко (Редлайн) какво му се случи в студентски град - спиране от движение, 3 месеца отнемане на шофьорски права и 200 глоба.

 

Сега искаш ли да ти пишат акт? ;)

 

Но за какво точно е бил акта, Миро? Или нека Коко да разкаже, ако не е тайна. Сега прегледах най-новата версия на Закона за движение по пътищата и правилника и в тях не фигурират думите газова и уредба. Така че по кой закон (наредба, правилник) ще пишат акт 200 лв и другите неща?

Пък и мойта уредба няма външна дупка за зареждане. Освен това размишлявам сериозно дали да не я демонтирам, че харчи доста газ и на бензин ще ми излиза по-евтино.

То януари е наистина гладен месец, ама явно е много зле, щом толоз са изгладняли ченгерасите, че от шофьорите на стари Шкодички да вземат по 10-20 лв.

И аз вчера 2 пъти минах през Македония, но не ги видях.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Нямах технически преглед на газовото - животозастрашаващо било. Викам им "Аз на газ не я карам, само на бензин, то просто си стои там..." Ама нейсе... Сакаха да ми земат книжката за 3 месеца + Акт от 50 до 300лв + спиране от движение на автомобила, като после трябваше да мина на технически преглед в КАТ (ама Варна!), до който по закон трябваше да я придвижа на платформа! Да бе... За спирането от движение ги окуражи и факта, че не ми светеше едната лампичка на номера отзад... Освен това нямах и колан, но това е към 200тата лева бонус...

 

Не знам, дали са ми приказвали глупости и кое е вярно, не ме интересува, два пъти Петър Берон и забравяш за тях...

 

А сега и аз да питам, че ви четох мненията на всички и се обърках: Сега искат да имам стикер на задното стъкло, че колата е на газ :?: Така ли :?:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Човече, тия куки са полудели...и съм уверен, че номера ти, започващ с "В" ги е окуражил още повече да се заяждат :evil: . Баси мизерниците гадни!!! :cry:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Намерих в гугъла:

 

Наредба № 21 от 1990 г. за устройство и безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации

 

Раздел V Автомобилни газови уредби

Чл. 197. (1) Втечнени въглеводородни газове се използват като гориво за двигатели с вътрешно горене, стационарни и на моторни превозни средства.

(2) Към моторните превозни средства се закрепват най-много две бутилки по 60 куб. дм - действуваща и резервна. (

3) Бутилките за втечнени въглеводородни газове, предназначени за моторни превозни средства, да отговарят на Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане.

(4) При закрепването на бутилките към моторните превозни средства се неутрализират вибрациите и сътресенията от превозното средство за гарантиране на сигурно и безопасно използване на бутилките. Чл. 198. (1) Производителят на автомобилни газови уредби съставя и предава за всяка уредба паспорт, инструкция за монтаж и експлоатация и сертификат за качеството на вложените възли и материали.

(2) Видът и обемът на тези документи се съгласуват с органите за Държавен технически надзор.

Чл. 199. (1) При монтажа на тръбопроводите за втечнени въглеводородни газове от бутилката до смесителното устройство на моторните превозни средства се вземат мерки за компенсиране температурните удължения и силите, породени от вибрациите и сътресенията на моторните превозни средства.

(2) Изработването, монтажът, ремонтните работи и преустройството на газови уредби на моторни превозни средства се извършват от юридически и физически лица, получили удостоверение за това от органите за Държавен технически надзор.

(3) Не се допуска бутилките на моторните превозни средства да се инсталират до места и тръбопроводи, нагрети от горещи газове или които могат да повишат температурата на стената на бутилката над 40 ?С (313 К).

(4) Не се допуска инсталирането на газопроводи и газови уредби на плаващи транспортни средства в помещения, разположени под нивото на водната повърхност.

Чл. 200. (1) Газовите уредби на моторни превозни средства се регистрират и върху тях се упражнява технически надзор от специализирани юридически лица, извършващи сервизна дейност, упълномощени от органите за Държавен технически надзор, съгласно глава осма, чл. 289. Редът за упълномощаване на специалисти се определя от председателя на Комитета по качеството. Специалистите извършват техническото освидетелствуване и периодичните прегледи по инструкция, утвърдена от органите за Държавен технически надзор.

Намерих го тук:

 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/default.asp?r=47&m=311&page=12

 

 

Ето най-новия вариант на наредбата:

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/zakoni/z102.rtf - в rtf-формат

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/zakoni/z102.pdf - и в pdf-формат

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Прегледах на 2 на 3 таз наредба и нямаше нищо обезпокояващо - указанието , което прочетох е да не се зареждат АГУ без стикер за годишен техниески преглед , а за тез прословути лепенки нищо не се споменава :roll:

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Днеска пратих баща ми да пита, че нямам време в момента да ходя аз и какво се оказа. Цялата процедура е че се монтира някакъв предпазен фланец на бутилката, лепят се лепенки и бла бла бла, и цялото това удоволствие струва 50лв :evil:

Ха да ни е честит ЕС-то да си ги караме със здраве колите. Като му ударя сметката за другия месец кво излиза: 38лв вноска за гражданска, 50лв озаконяване на газова, 70лв винетка, и от 2 месеца се каня да сменям масло и гарнитурки, дано останат 50лв и за там :(

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

какъв е този предпазен фланец ? каква функция изпълнява ? това някаква нова измислица ли е ?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Добре де, какъв е проблема да се мине на преглед за газовата? Струва 12лв. и се минава за 10 мин! Друг въпрос е за лепенката за задното стъкло. Не знам колко струва, но пак е измислица на EU. И е задължителен. Като бонус е забранено паркирането в закрити паркинзи с газова. А с лепенката си като белязан...

 

Поздрави

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.